Epilepsi Nedir Belirtileri Nelerdir

Epilepsi Nedir Belirtileri Nelerdir , tekrarlayan epileptik nöbetler ile karakterize bir hastalık grubudur. Temel belirtisi epileptik nöbet dediğimiz, vücutta en çok bilineni ani kasılma şuur kaybı ile gözlemlenen bir hastalık grubudur.

Epilepsi nedir ?

Bütün nöbetler böyle olmaz bu jeneralize tonik klonik dediğimiz büyük nöbetlerdir. Kişilere şuurunu kaybettiği belli bir süre devam eden kısa göz dalması, ağız şapırdatma, sorulara kısa süreli cevap verememe gibi farklı nöbetçileri vardır. Epilepsi Nedir Belirtileri Nelerdir, sorusu cevaplarını bu yazımızda bulacaksınız.

Beyin fonksiyonlarını sinir hücreleri arasında oluşturulmuş elektrokimyasal yapısı ile ortaya koyar. Epilepsi nöbetleri bu elektriksel akımın ani beklenmedik şekilde ortaya çıkması ve bunun beynin tümüne ya da belli bir alanına yayılması nedeniyle ortaya çıkar. Dolayısıi ile epilepsi nöbetleri bu elektriksel hangi alanında ortaya çıktığı, ne kadar alana yayıldı ile ilişkili olarak birbirinden farklılıklar gösterir.

Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

Epilepsi nöbetleri beynin etkilendiği bölgeye göre semptom oluşturur. Yani beynin temporal bölge dediğimiz bölgesinde oluyorsa elektriksel akımdaki aksaklık tamamıyla o bölge ile ilgilidir. Epilepsi belirtileri nelerdir;  farklı kokular duymak, nerede olduğunu bilememe yada yaşadığı şeyi sanki daha önceden yaşamıştım gibi hissetme gibi nöbetler oluşabilir. Bunun dışında beynin tümünü etkileyen nöbetler kol ve bacaklarda şiddetli kasılma şuur kaybı şeklinde büyük nöbetlere sebep olur. 

Genel olarak beynin bir bölümünde oluşan nöbetler fokal ya da parsiyel dediğimiz nöbet grubunu oluşturur. Tümüne yayılanlar jenerize nöbetler dediğimiz büyük nöbetlere yol açarlar. 

Yaklaşık 40’tan fazla nöbet çeşidi tanımlanmıştır. Bu beynin hangi bölgesi etkileniyorsa onunla ilişkili olarak oluşur. Hafıza bozuklukları da kısa süreli nöbet çeşidi olabilir, kısa süreli gözde dalmaları nöbet çeşidi olabilir, kolumuza ve bacağında kısa süreli sıçramalar bir epilepsi nöbeti olabilir.

Epilepsi Nedir Belirtileri Nelerdir
Epilepsi Nedir Belirtileri Nelerdir

Epilepsi Tanısı Nasıl Konur ?

Epilepsi tanısı nasıl konur; klinik elektrofizyolojik ve beyin görüntüleme yöntemlerinden yararlanılarak konulabilir. Nöbetlerin klinik özellikleri, ne kadar sürdüğü, hangi yaşta başladığı önemli ipuçları verir. Bununla birlikte beyindeki elektriksel aktiviteyi ölçen incelemeler ve beyinde yapısal bir problem olup olmadığını gösteren incelemeler epilepsi tanısı için önemli yararlandığımız yöntemlerdir. 

Epilepsi Tamamen Tedavi edilebilir mi ?

Epilepsi tamamen tedavi edilebilir, ilaçlar ve az da olsa cerrahi müdahaleler ile hasta iyileştirilebilir. Yüzde yirmlik kadar bir hasta grubunda nöbetler ilaçlara dirençli olabilir. Birden fazla ilaç kullanmamıza rağmen nöbetler yeterince azaltın olmayabilir. Nöbetlerin tipine göre çoğunlukla tamamen ortadan kalkan bir hastalık değildir. Fakat bazıları çocukluk yaşında ortaya çıkarlar özellikle, yaşa özgüdür ve belli bir yaştan sonra ilaç kullanılmasa bile nöbetler artık hiç görülmez. Nöbetleri ilaçlara dirençli, ilaçlarla kontrol altına alınamayan az bir hasta grubu cerrahi tedaviden de fayda görebilirler.

Çocuklarda Epilepsi Nedir Belirtileri Nelerdir

Çocuklarda Epilepsi Nedir Belirtileri Nelerdir, arasındaki deyimi ile “sara hastalığı” doğduğunuz günden hayatınızın sonuna kadar her yaşta görülebilecek bir problemdir. 

Hangi Yaşlarda Görülür? Tanısı Nasıl Konur?

Çocuklarda neden epilepsi hastalığı oluşuyor, beynimizin herhangi bir noktasındaki problem nedeniyle oradaki hücrelerin elektrik sinyali yollamasını bağlı olmaktadır. Anormal bölge beynimizin neresinde ise beynin o bölgesi’nin fonksiyonlarına yönelik nöbet şekli ortaya çıkmaktadır. Çok erken bebeklik döneminde nöbetler görüyoruz. Bunlar sıklıkla bazı genetik ve doğumsal hastalıklara bağlı olmaktadır. Buna karşın 7 yaşında 8 yaşında genelde iyi huylu tümörlerin çevrede yarattığı sıkıntı sonucunda ortaya çıkan hastalarla görülebiliyor.

Bu hastaların tümünde mutlaka bir emar tetkiki ile beyin dokusunun nasıl olduğunu görülmesi gerekmekte ve yine EEG elektroensefalografi ile bu beyin dalgalarının hangi karakterde beynin neresinden hangi yöne doğru yayıldığını saplamak gerekmektedir. Epilepsi hastalarının tedavisinde ilk uygulanması gereken yaklaşım ilaç tedavisidir ve hastaların yüzde yetmişi ilaç tedavisine gayet iyi cevap verir.

Çocuklarda Epilepsi Cerrahisine Ne Zaman Başvurulur?

Günümüzde Epilepsinin birinci tedavisi ilaç tedavisidir ve çocuk nörologları tarafından düzenlenmektedir. Hastaların yüzde yetmişi ilaç tedavisine gayet iyi sonuç verir ama diğer yüzde otuzu siz hangi ilacı uygularsanız uygulayın bizim ilaca dirençli epilepsi dediğimiz yani eskiden bir ilaç yeterli olmazsa 2, 2 yeterli olmazsa 3 hatta 45 ilaç verme gibi uygulamalar vardı. Günümüz çağdaş epilepsi tedavisinde yaklaşım ise 2 ilaç denenmiş bir çocukta 2 ilaçtan da yarar görülmediği takdirde çocuklarda epilepsi cerrahisine başvurulaiblir. Bu düşünüldüğü zaman da hastanın acaba cerrahiden fayda görür mü? diye gereken tetkiklere tabi tutulması gerekir.

Çok ayrıntılı radyolojik tetkik yani ayrıntılı emar (MR) uygulaması nörofizyolojik olarak 24-48 saat kesinti vermeden hastanın çekilmesidir. Burada amaç nöbetlerin beynin neresinden kaynaklandığını ve nöbet sırasındaki elektrik akımının ne yöne gittiğinin görülmesidir. 

Sağlıklı bir yaşam için Online Doktorun‘ sitemizi takipte kalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki yazıyı okuyun:
gergedan gribi nasıl geçer
Gergedan Gribi Nasıl Geçer ?

Gergedan Gribi Nasıl geçer ?, Son zamanlarda haberler de ve sosyal medya da “Gergedan Gribi” şeklinde yer alan bilgilerin yer

Kapat