Çocuklarda Hidrosefali Tedavisi

Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. İstenmeden de olsa çocuklarda yada bebeklerde bazı hastalıklar gözlemlene bilir. Bu hastalıklardan bir tanesi olan “Hidrosefali Nedir ? Çocuklarda Hidrosefali tedavisi ? “konusu hakkında sizlere bilgi vereceğiz. 

Hidrosefali, beyin dokusu içinde sıvı birikmesi anlamına gelir. Bu bebek anne rahminde büyürken de olabilir. 10 yaşında 15 yaşında hatta erişkinlikte 50 60 yaşında da olabilir. Ana neden beyin dokumuzun içinde dolanan sıvının bir yerdeki tıkanıklığa bağlı rahatça ulaşamaması ve beyinde birikmesidir. 

Tanı için mutlaka bir emar teklifi gerekmektedir. Çünkü tedavi tıkanıklığının nerede ve nasıl oluştuğuna bağlı olarak değişmektedir. Çağdaş tedavi yöntemleri iki tanedir. 

  • Bir tanesi 1950’li yıllarda uygulanmaya başlayan, şant cerrahisidir. Şant silikondan yapılmış basınçlı bir tüp sistemidir. Bir ucu beyinde birikmiş olan sıvı boşluğuna diğer ucu karın boşluğuna konur ve bu sıvının karın boşaltılmasını sağlar. Bu cerrahı girişindeki komplikasyonların yüksek olduğu gözlenmektedir.
  • Bir diğeri de son 20 yılda dünyada ve ülkemizde sınırlı sayıda merkezde endoskopi uygulamaları ortaya çıkmıştır. Endoskopi çok ufak bir kamera sistemi ile beynimizdeki boşlukların içine girilip yat tıkanmış yerin açılması veya açılamıyorsa buna alternatif yeni kanallar açılmasına dayanır ve başarı oranı daha yüksektir.

Çocuklarda Hidrosefali Nedir ?

Günümüzün teknolojisi ve çağdaş beyin cerrahisi kriterlerinde tüm “çocuklarda hidrosefali nedir ? Hidrosefali tedavisi nasıl olur ?” sorusunun cevabı, ameliyat edilebilir. Bunun içine koyacağımız sadece diffüz beyin sapı tümörleriki bu beyin sapı tümörleri içindeki bir grubu oluşturmaktadır. Bunun dışındaki tüm tümörlerin ameliyat edilmesi gereklidir. 

Hidrosefali tedavisi nasıl olur ?

Tümörün tanısının histopatolojik olarak cerrahi sonrası tedavi planlama açısından olması gerekiyor. Beyin tümörlerinde başarının artma nedeni sadece daha iyi cerrahi uygulamayı cerrahların öğrenmesini neresinde teknolojinin çok ilerlemesidir. Günümüzde i̇ntro operatif emar (İOE) dediğimiz ameliyat sırasında hastanın çekerek ameliyatı yönlendirme teknolojisi ile başarı çok arttırmıştır. İntraoperatif monitörizasyon dediğimiz yani düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eden nörofizyolojik yöntemler yine başarıyı çok arttırmıştır. Çünkü bu teknoloji sayesinde biz ameliyat sırasında zarar verme olasılığını ortadan kaldırmış olunuyor. Teknoloji ilerledikçe cerrahi başarınız artar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir